Woonproject

 

Het woonproject bestaat uit twee studentenhuizen in de wijk het Vonderkwartier in Eindhoven (Lodewijk Napoleonplein 7 en Albertina van Nassaustraat 19). In deze huizen wonen Nederlandse studenten en jonge vluchtelingen zonder verblijfstatus samen.  

 

 

 

Van elkaar leren

Door Nederlandse studenten en vluchtelingen samen te brengen onder één dak, kunnen zij van elkaar leren. Andere culturen, omstandigheden en levensverhalen verbreden je horizon. Voor de vluchtelingen betekent samenleven met leeftijdsgenoten ook dat zij sneller hun weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving en zich beter kunnen oriënteren op hun toekomst.

 

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is een centraal thema bij het Woonproject.  Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen én hun gezamenlijke toekomst. Iedere jongere moet daarom de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijk, betrokken en zelfredzaam persoon. Dat geldt ook voor jonge vluchtelingen, ongeacht hun status.

We zien dat door het verblijf in een van de studentenhuizen er aanzienlijk meer perspectief ontstaat voor jonge vluchtelingen. Het geeft ze de ruimte, rust en handvatten om meer grip te krijgen op hun eigen leven. We zien ook dat de Nederlandse studenten en de vrijwilligers die hen bijstaan, daar een groot aandeel in hebben.

De studentenhuizen zijn zelfvoorzienend, alle kosten worden gedekt door de huurinkomsten. De huizen staan open voor Nederlandse studenten en jonge vluchtelingen (18-28) zonder verblijfstatus.